Modeller, döküm bölümüne sevk edildikten sonra alanından uzman kişiler tarafıntan siparişinize uygun olarak dökülür ve sevke hazır hale getirilir.